instagram | linkedin | twitter |  | facebook  | google plus

مکان های زیارتی ایران و جهان

مسجد جامع دهلی، از بزرگ‌ترین و معروف‌ترین مساجد هند

مسجد جامع یا مسجد جهان‌نما، مسجد اصلی دهلی قدیم و از بزرگ‌ترین و معروف‌ترین مساجد هند است که بر روی بلندی ساخته شده است. این مسجد، به فرمان شاه‌جهان، پنجمین امپراتور سلسله گورکانیان هند که…