کانال آپارات چشم اندازinstagram | linkedin | twitter |  | facebook  | google plus

نظر غیررسمی شورای نگهبان درباره اصلاح بودجه 97 به مجلس ارسال شد

سخنگوی شورای نگهبان گفت: بودجه 97 در جلسه دیروز شورای نگهبان بررسی و نظر غیر رسمی به مجلس ارسال شد.

نظر غیررسمی شورا درباره اصلاح بودجه سال 97 به مجلس ارسال شدبه گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی ؛  عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: مصوبه اصلاح شده بودجه 97 که به طور غیر رسمی در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته بود، در جلسه دیروز این شورا مورد بررسی قرار گرفت و نظر غیر رسمی شورا به مجلس ارسال شد.

 

بخش اخبار سیاسی | مجله اینترنتی چشم انداز


منبع: باشگاه خبرنگاران جوان