کانال آپارات چشم اندازinstagram | linkedin | twitter |  | facebook  | google plus

چک سفید امضای مجلس به دولت برای افزایش قیمت آب و برق با تصویب نهایی مصوبه در مجلس


عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در صورتی که مجلس نظر کمیسیون تلفیق را درباره افزایش قیمت آب، برق و گاز تأئید کند در واقع چک سفید به دولت برای افزایش قیمت‌ها داده است.


چک سفید امضای مجلس به دولت برای افزایش قیمت آب و برق با تصویب نهایی مصوبه در مجلسحمیدرضا حاجی‌بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی ؛ با اشاره به اینکه در صورتی که مجلس نظر کمیسیون تلفیق را درباره افزایش قیمت آب و گاز تأئید کند چک سفید به دولت برای افزایش قیمت‌ها داده است، گفت: کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 پس از رد مجوز مجلس به دولت برای افزایش قیمت بهای آب، برق و گاز مصرفی و حق انشعاب آنها مجددا این بند را بررسی و تصویب کرد.

وی ادامه داد: در صورتی که مجلس این مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه را در صحن علنی تأئید کند، دولت می‌تواند در سال آینده قیمت آب، برق و گاز مصرفی را و همچنین انشعاب آنها را افزایش دهد.

بخش اخبار سیاسی | مجله اینترنتی چشم انداز


منبع: باشگاه خبرنگاران جوان