کانال آپارات چشم اندازinstagram | linkedin | twitter |  | facebook  | google plus

بیماریها و راه های درمان

آموزش تنفس مصنوعی

تنفس مصنوعی به کلیه اعمالی گفته می‌شود که باعث رساندن اکسیژن به مصدوم می‌شود تا تنفس طبیعی وی دوباره برقرار گردد.

سلامت مو