کانال آپارات چشم اندازinstagram | linkedin | twitter |  | facebook  | google plus

برشی از یک کتاب (3)

داستانهای جذاب

 

در حسرتِ زندگیِ دیگران بودن


برای این است که از بیرون که نگاه می‌کنی،


زندگیِ دیگران یک کل است که وحدت دارد


اما زندگیِ خودمان، که از درون نگاهش می‌کنیم،


همه‌اش تکه‌تکه و پاره‌پاره به نظر می‌آید


و ما هنوز هم در پیِ سرابِ وحدت می‌دویم ...

آلبر کامو

بخش داستانهای جذاب | مجله اینترنتی چشم انداز


منبع: بیتوته

مطالب مرتبط : 

telegram1