کانال آپارات چشم اندازinstagram | linkedin | twitter |  | facebook  | google plus

چیستان های نماز

چیستان های کودکانه


,چیستان ورزشی,چیستان کودکان

بچه های عزیز هرکدام از سوال های زیر را فکر کنید و جواب بدهید.

1- اولین رکن نماز چیست؟
2- اولین ذکر نماز چیست؟
3- نماز های یومیه چند بسم الله دارد؟
4- نماز های یومیه چند تشهد دارد؟
5- در نماز های یومیه چند سوره خوانده می شود؟
6- نماز های یومیه مسافر چند رکعت است؟
7- دعوتنامه نماز های یومیه چیست؟
8- کدام نماز سوره ندارد؟
9- کدام نماز دو قنوت دارد؟
10- کدام نماز 9قندت دارد؟

چیستان های جالب،چیستان جالب

چیستان های جالب،چیستان جالب

چیستان های جالب،چیستان جالب


جواب:
1- نیت
2- تکبیرةالاحرام
3- 20
4- 9بار
5- 20
6- 11رکعت
7- اذان
8- میت-احتیاط-غفیله
9- میت
10- عید فطر و قربان ونماز باران

jamnews.ir


گروه سرگرمی کودکان / پرتال خبری و سرگرمی چشم انداز
منبع : beytoote.com

مطالب مرتبط : 

telegram1