کانال آپارات چشم اندازinstagram | linkedin | twitter |  | facebook  | google plus

چیستان از همه جا

چیستان برای کودکان


چیستان جالب, چیستان تصویری

چیستان 1- او در هوا پر می زند شاد در پر زدن همتا ندارد؛ این مرغ بی آواز و بی بال دم دارد، اما پا ندارد.

چیستان 2- حیاط در بسته، اتاق سفید کرده، قالی زرد پهن کرده؟

چیستان 3- آن چیست که یک چشم یک شاخ دارد و همه دورش جمع می شوند؟

چیستان 4- آن چیست که همه جا هست؛ امّا نمی توانی آن را ببینی؟

چیستان 5- کدامیک از پرنده ها پر دارد امّا پرواز نمی کند؟

چیستان 6- آن چیست که خودش به اندازه یک انار و قدش به اندازه یک منار است؟

چیستان 7- می رود و سرش به سنگ می خورد؟

چیستان 8- آن چیست که نه دست دارد و نه پا، در همه جای زمین است و نمی رود به هیچ جا؟

چیستان 9- آن چه بچه ایست که وقتی به مادرش می رسد ناپدید می شود؟

چیستان 10- کدام حیوان است که از هر طرفش نگاه کنی آدم را می درد؟

چیستان 11- آن چیست که بی صدا زنگ می زند؟

چیستان 12- آن چیست که هر چه از آن برداریم بزرگ تر می شود؟

چیستان 13- چیست آن مرغ بی بال و پر؛ سرش را نبری، نگوید خبر

چیستان 14- آن چیست که روز را شروع می کند و کار را تمام؟

چیستان 15- به زمینش می گذاری، ساکت می شود؛ در آغوشش می گیری، فریاد می زند.

چیستان 16- آن چیست که از چوب ساخته شده ، اما اره نمی شود؟

چیستان 17- آن چیست که سوراخ های فراوان دارد اما آب را در خود نگه می دارد؟

چیستان برای بچه ها, چیستان جالب

چیستان با جواب


جواب 1- بادبادک
جواب 2- تخم مرغ
جواب 3- تلویزیون
جواب 4- هوا
جواب 5- شترمرغ
جواب 6- گلوله نخ
جواب 7- آب
جواب 8- خاک
جواب 9- رودخانه
جواب 10- گرگ
جواب 11- آهن
جواب 12- گودال
جواب 13- نامه
جواب 14- حرف ر
جواب 15- زنگوله
جواب 16- خاک اره
جواب 17- اسفنج

بخش کودکان

منابع:

tebyan.net

rasoolfatahi.blogfa.com


گروه سرگرمی کودکان / پرتال خبری و سرگرمی چشم انداز
منبع : beytoote.com

مطالب مرتبط : 

telegram1