کانال آپارات چشم اندازinstagram | linkedin | twitter |  | facebook  | google plus

رشته های هنری

دفاع مقدس

در عملیات بدر، تا یک قدمی اسارت هم رفت!

در عملیات بدر، تا یک قدمی اسارت هم رفت!

سردار سرلشکر غلامعلی رشید به لحاظ مسئولیت های گوناگون دردوران دفاع مقدس،با سپهبد شهید علی صیاد شیرازی ارتباطی نزدیک وتنگاتنگ داشت واز همین روی از منش نظامی واخلاقی آن بزرگ،خاطره ها ونکته هایی شنیدنی…